Tweeling zielen / Tweelingvlam / Zielsverwanten

Tweeling zielen / Tweelingvlam / Zielsverwanten

Twee zielen (mensen) die uit één gesplitste ziel afkomstig zijn en elkaar dus reeds kenden gedurende vele incarnaties. Ze complementeren elkaar en helpen elkaar bij elkaars ontwikkelingsproces. Tweelingzielen (elkaars tegenpolen) ervaren het gevoel van volmaakte eenheid.

Ze komt niet veelvuldig voor. De liefde is onvoorwaardelijk. Tweelingzielen zijn voorbestemd voor elkaar. De onderlinge binding is op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak enorm groot. Na een ontmoeting met je tweelingziel verandert je leven voorgoed en zal de aantrekkingskracht tot deze persoon enorm zijn.

We weten ondertussen dat de ontmoeting gepaard gaat met het Transformatieproces, heel veel Aantrekken en Afstoten, het Loslaten van veel Oude Angsten, Oude Patronen, Oude Overtuigingen en Verwachtingen en het leren wat Onvoorwaardelijke Liefde is.

Wanneer er geen angst is en beiden tweelingzielen in verbinding staan met hun Hogere-zelf dan trekt de liefde hen naar elkaar toe als twee magneetjes. Maar zodra er weer iets van angst omhoog komt dan zorgt die angst ervoor dat het zich verwijdert van de liefde (afstoten, vluchten).

In een korte tijd kunnen tweelingzielen een grote sprong maken op hun spirituele weg. Veel dingen worden duidelijk, diepe inzichten komen naar boven en er treedt een grote mate van helderheid op.

Tweelingziel contra Soulmate

De tweelingziel wordt nog weleens verward met een soulmate. Het grote verschil tussen de tweelingziel en een soulmate is dat bij tweelingzielen twee mensen uit één ziel komen. De soulmate komt voort uit meerdere zielen.

Zielen incarneren gewoonlijk in groepen bij elkaar in de buurt en hebben naast individuele doelen ook een overkoepelend doel als groep. Binnen zo'n groep kan iedereen dan een eigen plaats innemen, gewoonlijk als gevolg van een lange reeks incarnaties die daaraan vooraf zijn gegaan. Men heeft in de praktijk vele malen ongeveer dezelfde rol in een lange reeks van incarnaties. Tijdens al deze levens heeft men dus vele sterke contacten opgebouwd met andere leden van dezelfde groep waarbij er vaak sprake is geweest van partnerrelaties. Deze aanverwante zielen worden soulmates genoemd. De herkenning van een soulmate is voor veel mensen een wonderlijke ervaring. De gevoelsovereenkomsten zijn namelijk even heftig als bij de ontmoeting met je tweelingziel, zelfs bijna identiek. Het is dus eigenlijk niet van elkaar te onderscheiden. Echter wordt het grote ‘verschil’ pas later duidelijk, soulmates hebben namelijk dezelfde les te leren en zijn daarom enige tijd bij elkaar. Zodra ze elkaar niet meer nodig hebben, vallen ze uit elkaar. Na de ‘breuk’ zal er altijd een ultiem liefdesgevoel blijven stromen tussen de soulmates. Het zogenaamde 'maatjesgevoel' zal de zielsverwant zowel in een 'gewone' als in een 'liefdesrelatie' ervaren.

Tweelingzielen hebben iets heel bijzonders met elkaar, iets wat andere zielen niet met elkaar hebben en ook nooit zullen krijgen. Het gaat hier in wezen om een stel zielen die al vanuit de oorsprong aan elkaar verbonden zijn. Het zijn twee delen van één geheel. Hun eenheid is dus onbetwistbaar en zo op het eerste gezicht onverbrekelijk. De ene helft volgt gewoonlijk een overwegend mannelijke incarnatielijn terwijl de andere ziel een overwegend vrouwelijke lijn volgt. Toch zullen beide zielen zowel mannelijke als vrouwelijke incarnaties opdoen om zo het menszijn in alle aspecten te kunnen ervaren. Voor de geboorte is er een soort van blauwdruk bekend van hoe de incarnatie er ongeveer uit zal gaan zien wanneer alles volgens plan verloopt. Het staat dus van tevoren al min of meer gepland of iemand de tweelingziel zal ontmoeten in dit leven. Soms zijn de beide zielenhelften niet tegelijkertijd in incarnatie maar treedt de ene op als de Gids van de andere. Tweelingzielen spiegelen elkaar. Ze zijn in alle opzichten voor elkaar bestemd. Er is sprake van voorbeschikking, een twee-eenheid. Ze hebben een enorme onderlinge binding. Tweelingzielrelaties kunnen heel veel passie bevatten, een relatie op zielsniveau dus.

Herkenning

Is de herkenning van de tweelingziel wederzijds? Op zielsniveau in ieder geval wel. Maar toch kunnen er praktische en emotionele omstandigheden zijn die maken dat één van beiden zich tegen de herkenning verzet.

Hoe kan je weten dat het je tweelingziel is? Het weten is sterk voelbaar en allesomvattend. Het is een liefde, zo groots en ontwrichtend, dat je er bijna niet omheen kunt. Het raakt je diep in je ziel. Uiteraard kun je het laten bevestigen door een tweelingziel-coach of een medium met specialisatie in zielsliefde. Naar je twin verlangen schept alleen maar verwarring. Niet iedereen ontmoet namelijk zijn of haar twin in dit leven. Tweelingziel-liefde is ultiem en de meest hoog haalbare vorm van liefde, zoiets overkomt je. Ernaar op zoek gaan heeft geen enkel nut.

Aantrekken & afstoten

Bij tweelingzielen is er altijd een eeuwigdurend aantrekken en afstoten. We staan allemaal onder een telepathische verbinding van de maan. Hoewel dat geen planeet is, heb je er wel degelijk mee te maken. Het aantrekken en afstoten wordt erdoor bestuurd en gereguleerd. Je kunt dat vergelijken met het symbool van het yin en yang. Het aantrekken is het yin en het afstoten is het yang, zoals de dag en de nacht, man en vrouw, positief en negatief.

Tweelingzielschap wordt versterkt in het proces van terugtrekken en weerkeren.

Tweelingzielen kunnen door welk conflict dan ook zwaar op de proef worden gesteld. Uiteindelijk zal de magnetische aantrekkingskracht tussen tweelingzielen zo sterk zijn dat alle hindernissen zullen worden overwonnen.