Hypnotherapie en Regressie

Hypnotherapie en Regressie

Wat is Hypnose,
we doen het zelf al een aantal keren per dag, je zit b.v. een boek of krant te lezen en ineens bemerk je dat je in trace bent en alleen maar even voor je uit zit te staren je hoort zelf alle geluiden, of je zit te dagdromen en hoort iemand niet binnen komen. Hypnose is eigenlijk het zelfde, een trance ervaring. je bevind zich in een andere bewustzijns toestand waarbij je bewust en geconcentreerd met je eigen gedachte bezig bent.

Ik behandel niet de klacht maar de oorzaak er vind eerst een intake gesprek plaats. Hierbij vraag ik u voor de therapie alle belangrijke informatie van u probleem. daarna bespreken we de fases van de therapie. De therapie is er op gericht dat u onder mijn begeleiding de hypnotische trance leert te gebruiken om zo het gestelde doel te bereiken.